Bookmark and Share

ENGLISH.XMC.PL

Learning Lessons Vocaubulary Tutorials...

.:: Online ::.

There are 9 unlogged users and 0 registered users online.

You can log-in or register for a user account here.
.:: Books ::.
.:: Languages ::.
Preferred language:

Deutsch English Polski
.:: Login ::.
 


 Log in Problems?
 New User? Sign Up!
.:: Books ::.

Nauka Angielskiego : Elementarne Podstawy

Liczby Całkowite / Whole Numbers

Symbols (Char)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

30

40

50

60

70

80

90

100

101

102

103

1.000

10.0000

1.000.000

1.000.000.000

Word (Wyraz,Fraza)

Nought

One

Two

Three

Four

Five

Six

Seven

Eight

Nine

Ten

Eleven

Twelve

Thirteen

Fourteen

Fifteen

Sixteen

Seventeen

Eighteen

Nineteen

Twenty

Twenty One

Twenty Two

Twenty Theree

Thirty

Fourty

Fifty

Sixty

Seventy

Eighty

Ninety

One Houndred

One Houndred One

One Houndred Two

One Houndred Trhee

One Thousand

Ten Thousand

One Million

One Billion

(Wymowa)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

30

40

50

60

70

80

90

100

101

102

103

1.000

10.0000

1.000.000

1.000.000.000

Liczbniki Porządkowe Stosowane w Rankingach

Wartości Arytmetyczne Fraza Wymowa
1st the first 1st
2nd the second 2nd
3rd the third 3rd
4th the fourth 4th
5th the fifth 5th
6th the sixth 6th
7th the seventh 7th
8th the eighth 8th
9th the ninth 9th
10th the tenth 10th
11th the eleventh 11th
12th the twelfth 12th
13th the thirteenth 13th
14th the fourteenth 14th
15th the fifteenth 15th
16th the sixteenth 16th
17th the seventeenth 17th
18th the eighteenth 18th
19th the nineteenth 19th
20th the twentieth 20th
21st the twenty-first ...
22nd the twenty-second ...
23rd the twenty-third ...
24th the twenty-fourth ...
25th the twenty-fifth ...
26th the twenty-sixth ...
27th the twenty-seventh ...
28th the twenty-eighth ...
29th the twenty-ninth ...
30th the thirtieth 30th
40th the fortieth 40th
50th the fiftieth 50th
60th the sixtieth 60th
70th the seventieth 70th
80th the eightieth 80th
90th the ninetieth 90th
100th the hundredth 100th
101st the hundred and first ...
1000th the thousandth 1000th
!!subpageslist!! !!pagebreak!!
Ordinal numbers are often used in fractions:-

Ułamki / Fractions

Symbol Fraza Wymowa
1/8 One eighth 1/8
1/5 One fifth 1/5
1/4 One quarter 1/4
3/4 Three quarters 3/4
1/3 One third 1/3
2/3 Two thirds 2/3
1/2 One half 1/2

Sums / Sumy

Symbols Word (Popularna Terminologia podana jest w nawiasach) Wymowa
+ Plus (And) +
- Minus (Take away) -
x Multiplied by (Times) x
÷ Divided by ÷
= Equals (Is) =
. Point .
% Percent %
(((1 + 6) - 2) x 2) ÷ 2.5=4

One plus six minus two multiplied by two divided by two point five equals four
or
One and six take away two times two divided by two point five is four

1 + 6 - 2 x 2 ÷ 2.5=4
10% 100=10 Ten percent of one hundred equals ten. 10% 100=10

Jak to wypowiedzieć


Dosyć często wypowiadamy "a" zamiast "one".
Dla przykładu kiedy mamy liczbę 100 lub 1/2 wypowiadamy to "A hundred" or "A half".

Dla przykładu:
11/2 - "One and a half."
Kiedy wymawiamy lub stosujemy liczby dziesiętne używamy słowa "point" (punkt) reprezentujące znak dot. a każdą cyfrę wypowiadamy osobno.

Dla przykładu:

Liczba 1.79 brzmi mniej więcej tak: "One point seven nine."
Liczba 6.31 brzmi mniej więcej tak: "Six point three one."

Ciekawe Numery / Interesting Numbers


~ 0 ~

Kiedy i jak stosujemy liczbę Zero (0) w języku angielskim

Zastosowanie / When we use it Przykład / Example:-
0 = oh after a decimal point 9.02 = "Nine point oh two."
in bus or room numbers Rooom 101 = "Room one oh one."
Bus 602 = "Bus six oh two."
in phone numbers 9130472 = "Nine one three oh four seven two."
in years 1906 = "Nineteen oh six."
0 = nought before a decimal point 0.06 = "Nought point oh six."
0 = zero in temperature -10°C = "10 degrees below zero."
US English for the number 0 = "Zero"
0 = nil in football Chelsea 2 Manchester United 0 = "Chelsea two Manchester United nil."
0 = love in tennis 20 - 0 = "Twenty love."

~ 12 ~

liczba 12 jest równa tyle co tuzin (dozen), a liczba 6 jak pól tuzina.

Dla przykładu:
12 Cucumbers (Ogórków) = "A dozen Cucumbers."
6 Cucumbers (Ogórków) = "Half a dozen Cucumbers."

~ 13 ~

Tuzin (dozen) = 12, ale w nazewnictwie piekarzy tuzin równy jest 13.

~ 100 ~

Stulecie (century) = 100. W terminologii liczb rzymskich 100 określane jest jako wielka litera C, for centum.

One hundred is the basis of percentages (literally "per hundred"). 100% is the full amount of something.

~ 1 billion ~

When is a billion not a billion?

W języku angielskim stosowanym na wyspach brytyjskich billion traktujemy jako million million = 1,000,000,000,000 = 1012

>W języku angielskim stosowanym w USA billion znaczy tyle co tysiac milionów = 1,000,000,000 = 109

Amerykański Billion stał się obowiązującym standardem w nomenklaturze technicznej a także terminologii finansowej.

Jakkolwiek aby uniknąc nie domówień znacznie lepiej jest stosować termin "thousand million" dla 109 i "million million" dla 1012.

Milliard " jest liczbą 109. Praktycznie nie jest użtywana w języku amerykańskim ale czasami na pozór dość rzadko używana w języku brytyjskim.

Litery Jako Liczby

~ k ~

Litera k używana jest często jako oznaczenie jednego tysiąca np. 1k = 1.000

Jeśli Twoja pensja wynosi : $22k znaczy to tyle co L23,000.00.

~ m ~

Literze m często przypisuje się znaczenie miliona np. 7m = 7,000,000.

Jeśli znalazłeś oferta pracy z pensją wynoszącą : $3m, aplikuj natychmiast :-)!

~ bn ~

Litery bn oznaczaja w j. angielskim Billion. Tak więc, 1bn jest równy 1,000,000,000.

If you see a appointment advertised and it offers a salary of L12bn, it's probably a missprint.


e-booki